Geografisk plats för Expo25

Expo25 är nästa generations bomässa, eller samhällsexpo, som ska genomföras i Karlskrona 2025. Det blir höjdpunkten på den fleråriga utvecklingssatsning som i samarbete med näringslivet, akademin och andra organisationer görs under namnet Expo Karlskrona, där målet är att Karlskrona kommun ska bli ledande i att skapa framtidens hållbara livsmiljöer.

 

Nu har kommunen pekat ut Borgmästarefjärden som huvudområde för genomförandet av Expo25. (Filmen ovan är en konceptskiss, vilket innebär att inget beslut är fattat om till exempel de broar och bryggor som ritas upp, endast platsen.)

Den hjärtformade ön Ljungskär ligger mitt i Borgmästarefjärden och är mittpunkten för expo-området. Genom att rita en cirkel med en radie på cirka en kilometer från Ljungskär ringas ett område in som inkluderar hela fjärden och en lång rad intressanta områden i Karlskrona. 

”Borgmästarefjärden med omgivningar genomgår redan idag en otroligt spännande omvandling med Pottholmen och Kilströms kaj som lysande exempel. Från alla sidor av fjärden finns vackra vyer och saker att uppleva och vi vet att Karlskronaborna vill se mer aktivitet och utveckling längs med fjärden” säger Sandra Bizzozero, kommunstyrelsens ordförande.

Med vattnet som utgångspunkt förstärks också kopplingen till ett annat starkt tillväxtområde i Karlskrona – marinteknik och satsningen på Blue Maritime Technology Center. Borgmästarefjärdens närhet till BTH och Campus Gräsvik blir därmed ytterligare en styrka.

 ”Karlskrona är staden i havet. Det är en styrka som vi ska bygga vidare på, och som gör Expo25 till ett helt unikt evenemang i Sverige. Tidigare bomässor och expon har fokuserat på en plats på land, men vi väljer att se Borgmästarefjärden som utgångspunkten, med omkringliggande öar och landområden i stark utveckling” säger Niklas Carlsson, projektledare för Expo Karlskrona. 

Under kommande år ska Borgmästarefjärden med omkringliggande områden bli en arena för hållbar tillväxt, ny teknik, stadsbyggnation och innovation.

Borgmästarefjärden mot Pottholmen

”Med Borgmästarefjärden som utgångspunkt och hjärta i Expo25 är det enkelt att genom hållbara transporter på vatten och land knyta ihop denna plats med andra platser och miljöer som vi vill visa upp. Utöver Gräsviksområdet kan det till exempel handla om stadskärnan på Trossö, Stumholmen, Hattholmen, Nättraby och Trummenäs” berättar Niklas Carlsson vidare. 

 

”Det kommer bli en unik möjlighet för både våra invånare och besökare att kombinera upplevelsen av en av Karlskronas vackraste platser med naturupplevelser, framtidens hållbara samhälle och smarta lösningar” avslutar Sandra Bizzozero. 

 

För mer information 

Projektledare Niklas Carlsson, niklas.carlsson@karlskrona.se eller 0455-30 47 59 

 

Presskit för nedladdning

Bild Borgmästarefjärden mot Fisktorget

Bild Borgmästarefjärden mot Pottholmen

Pressrelease (pdf)

Logotyper Expo Karlskrona och Expo25

Konceptfilm Expo25 Borgmästarefjärden (YouTube)