Pottholmen fortsätter utvecklas

Nästa steg i Pottholmens utveckling

Nu är det klart att Riksbyggen i samarbete med Odalen Fastigheter kommer stå för utvecklingen av kommande två kvarter med omvårdnadsboende, mobilitetshus och bostäder i 14 våningar.
– De har lyckats fånga platsens förutsättningar på ett väldigt bra sätt, säger Magnus Lindoffsson, projektledare på Karlskrona kommun.

Pottholmen är Karlskronas nya stadsdel som utvecklas med fokus på hållbarhet och miljö. Det blir en viktig del i stadens nya entré som kommer växa fram successivt under de kommande åren. Pottholmen blir en mötesplats. Här möts staden och havet, här möts tåg-, buss- och lokaltrafik, och här möts människor i lummiga stadsmiljöer.

De närmaste åren kommer två nya kvarter växa fram på området och nu är det klart att det blir Riksbyggen som, i samarbete med Odalen Fastigheter och FOJAB, ska utveckla dem.

Kvarteret Stallet

Här planeras två byggnader: Ett omvårdnadsboende, med 48 lägenheter i tre plan, samt ett mobilitetshus. Båda byggnaderna kommer ha plats för centrumverksamhet i bottenplan.

Omvårdnadshuset Trädgårdshusen

Trädgårdshusen är ett omvårdnadsboende som ämnar att skapa ett trivsamt och tryggt hem som utgår från de boendes sinnen och välmående, samtidigt som både lokaler och utemiljöer ska inbjuda till rörelse och upptäckande på egen hand. Här blir innergården en så kallad mikroskog, där den gröna miljön flätas samman med ekologisk nytta.

På väggen mot mobilitetshusen skapas en grön vägg – hyllor med flerstammiga buskträd som skapar blickfång och bidrar till gårdens atmosfär. Den gröna hyllan tar hand om allt dag- och smältvatten från mobilitetshuset, leder det till planteringar, och det bräddas ner till regnvattenträdgårdarna nedanför.

Taket täcks av solceller för lokal energiproduktion.

Boendet får sammanlagt 48 lägenheter i tre plan.

Mobilitetshuset Hamnmagasinet

Ett parkeringshus kan vara så mycket mer. Förutom plats för bilpool och boendeparkeringar, tillsammans med en generös mängd cykelparkeringar, finns även plats för verksamhetslokaler längs hela Blekingegatan.

Byggnaden kan även fungera som en lokal energihub. På taket finns en solcellspark som skapar energi, och i källaren finns utrymme för lagringsmedia i form av batterier. I en framtid där elbilar står för en stor del av bilflottan i parkeringshuset kan möjlighet finnas att använda mobilitetshuset som ett sätt att kapa områdets effekttoppar. När behovet är som störst kan man utnyttja batterikapacitet i elbilar och batterilagring för att sedan fylla på under natten när elen är billig. Ett tankesätt som kommer bli allt mer aktuellt i och med ökat behov av elektrifiering och effektbegränsningar i elnätet.

Ytorna är planerade för att vara flexibla inför framtiden och de övre våningsplanen skulle kunna ställas om till andra typer av verksamheter om behovet ändras.

Arkitekturen tar inspiration från ett gammalt hamnmagasin, med glesa spjälor som skapar intressanta ljusspel och färgen hämtad från den klassiska faluröd.

Sist, men kanske det som hamnar mest i blickfånget, är den publika bastu som överblickar tågstationen och erbjuder en plats för lugn mitt i stadens puls.

Kvarteret Brandtornet

Här planeras tre bostadshus med fyra, sju respektive 14 våningsplan. Samtliga med planer för service och handel i bottenplan.

Flerbostadshuset Tornkvarteret

Tornkvarteret består av tre huskroppar, på två, sju respektive 14(!) våningar. Totalt sett planeras det för cirka 60 lägenheter samt handel och service.

Här skapas ett nytt landmärke för Karlskrona, med ett höghus som fokuserar på grön innovation genom exempelvis integrerade solceller. Det något lägre, men ändå höga, sjuvåningshuset byggs med en väl tilltagen takterass med havsutsikt i två riktningar. Visionen är att Tornkvarteret ska bli knutpunkten för ett nytt urbant grannskap som finner stolthet och glädje i hållbar gemenskap - där boenden uppmuntras till både delningsekonomi och stadsodling.

"En livfull stadsdel"

– Karlskrona får en signalbyggnad som definierar stadens entré, ett flexibelt mobilitetshus och ett omsorgsboende där man verkligen fokuserat på hållbarhet. Det blir också en livfull stadsdel för alla Karlskronabor med grönområden, närhet till resecentrum och olika verksamheter i bottenplan på byggnaderna, säger Magnus Lindofsson, projektledare för Pottholmen på Karlskrona kommun. 

– Vi ser fram emot att bli en närvarande och långsiktig aktör i Karlskrona och utveckla staden med vår erfarenhet och strävan mot ett mer hållbart samhällsbyggande. Det goda samarbetet med Odalen och FOJAB har varit avgörande för vårt fina förslag, säger Magnus Laneborg, marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydost.

 

En del av Expo25

Riksbyggen kommer även att bli en aktiv aktör i Expo25 - nästa generations bomässa, som går av stapeln 2025. Tills dess hoppas vi att både Trädgårdshuset och Hamnmagasinet står färdigt, medan Tornkvarteret beräknas dröja ytterligare något år.

 

För mer information:

• Här kan du ta del av Riksbyggens, Odalens och FOJAB:s gestaltningsförslag.
• På karlskrona.se/stadensentre hittar du mer information om satsningen på stadens entré.
• Se pressmeddelande från Karlskrona kommun.
• Se pressmeddelande från Riksbyggen.

Kontakter
Magnus Lindoffsson
Projektledare Pottholmen, Karlskrona kommun
Telefon: 0455-30 31 43

Magnus Laneborg
Marknadsområdeschef Riksbyggen Bostad Sydost
Telefon: 0480-05 78 31

Alex Mabäcker
VD Odalen Fastigheter
Telefon: 070-888 18 17

Niklas Carlsson
Projektledare Expo Karlskrona, Karlskrona kommun
Telefon: 0455-30 47 59

Fler nyheter

2022-11-21

Artikel i BLT: Så går jobbet med Expo Karlskrona

Lokaltidningen BLT har intervjuat projektledare Niklas Carlsson i en artikel om Expo Karlskrona och planerna framöver.

Läs mer
Karlskrona Expo 2025 Karlskrona Expo 2025
2022-08-31

Energilabbets energipaviljong

Våra projektpartners på Energilabbet ställer ut paviljong på Stortorget i Karlskrona för alla som är nyfikna eller oroliga inför framtida (och samtida) energiutmaningar

Läs mer
2022-08-26

Ny medarbetare (igen)!

Vi har glädjen att presentera ytterligare ett tillskott till teamet - vår nya evenemangsansvariga projektledare!

Läs mer