Marinmuseum

Marinmuseum är Sveriges nationella museum för den svenska marinens historia, från 1522 till idag.

Mats Persson

Museichef, Marinmuseum

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

Marinmuseum lyder under museilagen som bl.a. säger att ett museum utifrån sitt ämnesområde ska bidra till samhället och dess utveckling genom att främja kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning. Med det som grund och med utgångspunkt i historien vill museet bidra och ta plats i samtidsfrågor, skapa engagemang för samtiden och framtiden genom att vara en arena för tanke, handling och diskussion.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Karlskrona har stora möjligheter med sitt strategiska läge. Till det kommer en möjlighet för platser som kan erbjuda en rik livsmiljö att stärka sin position och attraktivitet post Corona. Här tror jag att Karlskrona har en stor potential.   

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Ett spännande initiativ för att fortsätta att utveckla staden. Marinmuseum hoppas att kunna bidra med erfarenheterna som stor aktör på Stumholmen och i dess omdaning sedan förra bomässan.

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit om fem år?

Ytterligare stärkt Karlskrona som den plats många vill bo och verka på. Ett mål som går att mäta av i fler invånare.