Malvacom

Vi är experter på mobilitet och utveckling av programvara för mobila tillämpningar och webb. Våra utvecklare, programmerare och konsulter har varit med och tagit fram över 50 appar och massor av mobila lösningar, alltifrån det som syns, själva appen, till integration mot olika typer av back-end och servrar och kommunikationen däremellan.

Kristina Fridensköld

Operativ chef, Malvacom

Vem är du?

Jag arbetar som Operativ chef på Malvacom sedan snart två år. Tidigare har jag bland annat arbetat som avdelningschef för digitalisering på E-hälsomyndigheten och som IT-chef på Karlskrona kommun. Jag gillar att driva förändringsprocesser och får energi av möten med andra människor. Jag är dessutom en hejare på att dreja vilket jag gjort till och från under de senaste 30 åren.

Berätta lite om Malvacom!

Malvacom är det lilla, personliga och branschoberoende konsultföretaget som levererar nyckelfärdiga applikationer för webben och mobilen. Vi hjälper företag att omvandla affärsideer och behov till fungerande och effektiva lösningar, samt driver alla delar av ett utvecklingsprojekt. Bland våra kunder finns allt från stora multinationella bolag till mindre och mellanstora företag.

Varför är ni engagerade i att forma framtidens livsmiljöer?

En viktig del av framtidens livsmiljöer handlar om digitalisering i olika former, vilket vi är bra på. Att  hitta fungerande och effektiva lösningar handlar många gånger om att vara med från början och förstå vilka behoven kommer att bli på sikt. Här kan vi som IT-företag bidra med vår kunskap och samtidigt få en bild av var utmaningarna kommer att dyka upp framåt. 

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Karlskrona är en kommun som med Expo Karlskrona visar att de inte bara vill vara med och skapa positiva lösningar för sina invånare och sina företagare utan även vara drivande nationellt och internationellt. Ett val som sannolikt kommer att sätta Karlskrona på kartan och på så sätt gagna såväl Blekinge, dess invånare som företagare. 

Berätta varför ni står bakom satsningen Expo Karlskrona.

Att vara Expo Karlskrona-partner ger oss möjligheten att både få insyn i vad som är på gång och att få vara med och påverka så att det tas fram så bra lösningar som möjligt för slutanvändarna i samhället. 

Vad önskar du att vi tillsammans ska ha åstadkommit 2025?

Att Karlskrona skapat sig ett rykte, nationellt och internationellt, av att vara en kommun som ligger i framkant när det gäller digitalisering för boende- och livsmiljöer och att detta är ett resultat av ett gränsöverskridande samarbete mellan företag, kommun och högskola.