Coompanion Blekinge

Louise Sandholm Lindell

Verksamhetsledare/rådgivare, Coompanion Blekinge

Läs mer om företaget här

Hej Louise! Vem är du?

Jag arbetar som verksamhetsledare och rådgivare på Blekinges utvecklingscentrum för kooperativa och liknande företag. Bäst med mitt jobb är att tillsammans med människor och organisationer skapa smarta, nytänkande modeller som bidrar till ett bättre samhälle för oss alla. Det kan handla om att minska klimatpåverkan, skapa service på en ort eller ta fram nya modeller för inkludering på arbetsmarknaden. När jag inte är på jobbet gillar jag att fiska, snickra saker med mina barn, spela brädspel, odla & laga mat och åka skidor. Jag reser en hel del (lite för mycket säger en del) och blir lätt entusiastisk över nya möjligheter.

Berätta lite om Coompanion!

Coompanion erbjuder kunskap, information och rådgivning om kooperativa och liknande lösningar. Har ni funderingar kring hur ni kan utveckla gemensam energiproduktion eller andra områden som boende, arbetsmarknad eller företagssamverkan så kan vi visa exempel på hur man organiserar och äger tillsammans och utbilda och rådge om hur ni bildar t.ex. en ekonomisk förening. Aktuella utvecklingsområden som vi driver i Blekinge är kooperativt ägda energigemenskaper, medarbetarägda företag och lokal utveckling på landsbygden.

Varför är Coompanion engagerade i att skapa framtidens livsmiljöer?

Kooperativ är en del av näringslivet som förenar affärsnytta och demokratiska värderingar. Den kooperativa modellen har potential att lösa flera av våra gemensamma samhällsutmaningar. När samhället ställts inför problem kan kooperationen skapa lösningar som gynnar samhälle och invånare. Komplexa utmaningar som brådskande av klimatomställning, segregation och ojämlikhet på arbetsmarknaden kräver bred samverkan och fungerande metoder för långsiktiga lösningar, något som Coompanion vill arbeta för tillsammans med andra aktörer.

Hur ser ni på Karlskronas framtid?

Karlskrona har förutsättningar att vara en stad där vi utforskar nya modeller och lösningar. Det kan handla om smart teknisk utveckling för kommunikationer och förnybar energi, lokalt entreprenörskap i samägda modeller eller cirkulära affärsmodeller som skapar värde för många invånare och bidrar till ett hållbart samhälle. För att lösa utmaningen att staden (och Blekinge som län) saknar massa, behöver vi våga använda innovationstänk som kan flytta staden och länets gränser och inkludera fler invånare och företag.

Varför står ni bakom Expo Karlskrona?

Expo Karlskrona är en extra kraft för innovativ utveckling som vi gör tillsammans. Coompanion vill bidra till att fler invånare och organisationer får kunskap och möjlighet att testa och utveckla samägda lösningar med tydligt hållbarhetsperspektiv.

Vad önskar ni att vi tillsammans åstadkommit om fem år?

Expo Karlskrona har genom samverkan och innovation utvecklat Karlskrona. Det är staden som tar tillvara på sin attraktiva närmiljö, men vågar pröva nya sätt att attrahera och behålla näringsliv, invånare och turism. I staden har nya modeller för samägande kring kommunikation, energiproduktion och boenden etablerats, vilka skapar intresse även utanför Blekinge.