Bli en del av Expo Karlskrona

Är du redo för Expo Karlskrona-utmaningen?

  • Är du redo att vara med och forma framtiden?
  • Vill du bli en förebild för hållbar utveckling?
  • Kan din verksamhet bli intressant på en nationell och/eller internationell nivå?
  • Är du redo att delta i ett sammanhang med fokus på innovation?

För att vara aktuell som partner till Expo Karlskrona ska er organisation präglas av framåtanda, en vilja att tänka nytt och ha en verksamhet som är intressant på nationell eller internationell nivå. Genom att medverka aktivt deltar ni i att forma framtidens samhälle och er egen framtida verksamhet.

Som partner är ni medskapare av framtiden.

Har du frågor?

Du är alltid välkommen att höra av dig.

Kontakta oss
You must check reCaptcha above!